"Univé Oost is een hele warme familie"

Gerda Ter Denge-Alards, voorzitter Ledenraad

Zet hier het geluid aan

Blog namens de Ledenraad

Beste mensen,

In mijn vorige blog schreef ik over de verwachtingen van 2021. Het jaar dat nu alweer enkele maanden op streek is. De verwachtingen van het weer hebben onze stoutste dromen overtroffen. Een dik pak sneeuw, de Elfstedentochtkoorts (goed voor veel punten bij scrabble) en de ongewoon hoge en lenteachtige temperaturen in februari. Het gaf ons even de afleiding waar we allemaal zo naar snakten, lekker in de buitenlucht sleetje rijden, schaatsen en later wandelen, picknicken en lekker zonnebaden het kon allemaal. Langzaam keren we weer teug naar het alledaagse, maar de winterdip is zo wel mooi omzeild!

1e vergadering van het jaar De ledenraad heeft ondertussen haar eerste vergadering alweer gehad. Op 18 februari was er een digitale vergadering. Omdat er geen uitzicht was op een fysieke bijeenkomst hebben we toch besloten om via een internetverbinding te vergaderen. De vergadering ging over een aantal praktische en jaarlijks terugkomende zaken zoals de bemensing van de commissie voor het Univé Oost Fonds, het vast stellen van het vergaderrooster en de vergoedingen van de RvC.

Het winkelbeleid Daarnaast was er een discussie over het winkelbeleid. De winkels zijn voor Univé Oost belangrijk, zichtbaarheid en de goede toegankelijkheid zijn daarin de plussen. Maar dan moet u wel komen! Ook Univé Oost merkt dat men tegenwoordig veel via internet regelt. Nu merken we dus een teruggang in het bezoekersaantal van onze winkels. Een levendige discussie volgt. Wat gaan we doen, willen we onze leden en potentiële leden activeren om naar de winkels te komen, zetten we in op publiciteit over onze werkwijze met winkels? Ook opties als shop-in-shop en de inzet van een bus (vergelijkbaar met de bibliobus) kwamen langs. Er zijn verschillende manieren om naar ons winkelbeleid te kijken, waaronder beeldvorming, financiën, aantrekkelijk straatbeeld met onze zichtbaarheid, commercieel en natuurlijk de werknemers en een voor hen aantrekkelijke werkplek en mogelijkheid om hun werkzaamheden te verrichten. Een goede discussie, samen met onze commercieel directeur Jan Thale Haandrikman, die helaas niet tot een pasklaar antwoord leidde maar wel tot veel inzicht in dit dilemma.

Andere vergaderpunten Ten slotte gaf Bé Reinders een korte terugblik en doorkijkje m.b.t. de financiën en de relatie met de Koepel. Belangrijk voor de toekomst is zeker ook de relatie met de drie ledenraadsleden die Univé Oost vertegenwoordigen in de ledenraad van de Koepel (of Formule). Zij onderhouden voor de ledenraden immers deze ledenraadslijn naar de coöperatie als faciliterende koepel voor de Regionale Univé’s.

Vaststelling van de statuten Binnenkort staat er een belangrijke vergadering op het programma, dan stelt de Ledenraad de nieuwe statuten vast. Een lang traject is daaraan vooraf gegaan, door de RvB, de RvC en de juristen. Tenslotte komt dan de ledenraad in beeld die, conform wetgeving, de statuten moet vaststellen. De commissie Governance heeft zich meerdere keren hierover gebogen en zal ter vergadering (in april) een begeleidend advies uitbrengen aan de ledenraad. Daarmee kunnen de statuten dan ter vergadering worden besproken.

Ledenraad weer op volle sterkte Tenslotte zal de ledenraad binnenkort weer op volle sterkte zijn. Althans dat is de hoop die we uitspreken, want in maart start het laatste stuk van de sollicitatie procedure. Als ledenraad mochten we weer een groot aantal reacties ontvangen op de vacature voor ledenraadslid. Hierover zijn we heel blij en we hopen dit voorjaar de procedure succesvol te kunnen afronden.

Tot slot pas goed op uzelf èn op uw naasten, Gerda ter Denge Voorzitter Ledenraad

Meer informatie over de Ledenraad