Een bewogen start van 2022

Univé oost in beweging

Als Great Place to Work start Univé Oost het nieuwe jaar. Het eerste kwartaal van 2022 wordt vooral gekenmerkt door de februaristormen, een wijziging in het bestuur en de overname van de verzekeringen van IJzereef Winterswijk.

Een bewogen start van 2022

Als Great Place to Work start Univé Oost het nieuwe jaar, een mooi compliment voor onze organisatie. Het eerste kwartaal van 2022 wordt vooral gekenmerkt door de februaristormen, die in Oost Nederland voor een ongekend aantal schades hebben gezorgd. Ook is er een wijziging in het bestuur aanstaande en dragen de vertrekkende bestuurders het stokje over aan de nieuwe bestuurder. Verder stond de overname van de verzekeringen van IJzereef Winterswijk in maart op de agenda. Daarmee heeft Univé Oost een bewogen start van het nieuwe jaar gemaakt en is ze weer volop in beweging. Univé Oost is een Great Place to Work Great Place to Work is een organisatie die het medewerkersvertrouwen in een bedrijf meet. Want medewerkers zijn immers het fundament van succes. Ook Univé Oost neemt jaarlijks deel aan het onderzoek om niet alleen een Great Place to Work te worden, maar ook om dat te blijven. Op basis van de feedback van onze medewerkers over de mate van vertrouwen, trots en plezier is Univé Oost eind 2021 gecertificeerd als Great Place to Work. De medewerkers van Univé Oost scoren het hoogst op het thema Kameraadschap. Zo scoort onder andere de stelling ‘Dit is een leuke plek om te werken' 97%. Een resultaat waarop we erg trots zijn.

De februaristormen zijn voorbij, tijd om de balans op te maken De februaristormen Dudley, Eunice en Franklin hebben hun sporen achtergelaten in Twente, De Achterhoek en Liemers. Ze hebben een ongekend hoog aantal schademeldingen en schadebedrag veroorzaakt. Vooral omgevallen bomen, weggewaaide daken en lekkages zorgen voor schade aan woningen, bedrijfspanden en auto's. Ook worden schades aan zonnepanelen en schuttingen gemeld. In totaal hebben we ruim 1.400 schademeldingen ontvangen met een schadebedrag van bijna 3 miljoen euro. Bij veel afdelingen van Univé Oost was het alle hens aan dek. Samen hebben we de schouders onder de stroom schademeldingen gezet. Met als resultaat dat we veel klanten goed hebben kunnen helpen. Dat bleek wel uit de mooie reacties van u die we ontvingen. Bedankt daarvoor! Een wijziging in het dagelijks bestuur Afscheid nemen we aan het einde van het eerste kwartaal van onze beide bestuurders. Univé Oost bedankt Bé Reinders en Jan Thale Haandrikman hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij laten een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie achter. Univé Oost is klaar om zelfstandig en op eigen kracht binnen de Univé Formule te opereren. Met twee vertrekkende bestuurders zijn we blij aan te kunnen kondigen dat op 1 mei een nieuwe bestuurder start. De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is Gerard Kok. (Lees meer over Gerard Kok, zijn achtergrond en toekomstplannen voor Univé Oost.)

Hij werd woensdag 30 maart benoemd door de Ledenraad van Univé Oost. Gerard zal zich, als boegbeeld en vertegenwoordiger van Univé Oost binnen de Univé Formule, gaan richten op de coöperatie en de ledenorganisatie. Samen met het nieuwe lid RvB, waar de wervingsprocedure nu voor loopt, is hij verantwoordelijk voor zowel het bemiddelings- als verzekeringsbedrijf. Bekijk hier de vacature voor het lid Raad van Bestuur met het aandachtsgebied bedrijfsvoering en brandverzekeraar.

Overname verzekeringsportefeuille IJzereef Assurantiën Op 1 maart 2022 nam Univé Oost de portefeuille van IJzereef Assurantiën uit Winterswijk over. Na 43 jaar werken, met daarvan 21 jaar als eigen ondernemer, vinden de eigenaren Marieke en Marcel IJzereef het hoog tijd voor hun pensioen. Om die reden stoppen zij met hun bedrijf IJzereef Assurantiën. Het was hun doel klanten altijd op een persoonlijke manier het beste advies te geven over verzekeringen, hypotheken en financieringen. Voor Marcel en Marieke was het belangrijk om een goede, betrouwbare partij te vinden die alles wat zij de afgelopen 21 jaar hebben opgebouwd, op dezelfde manier kan voortzetten. Zij vonden die match met Univé Oost en daar zijn wij erg blij mee. De klanten van IJzereef Assurantiën wacht een hartelijk welkom bij Univé.

Tenslotte dragen wij als vertrekkende bestuurders met een gerust gevoel het bestuurders stokje over aan Gerard Kok. We wensen hem veel succes en plezier bij Univé Oost. Alle leden bedanken wij voor het jarenlange vertrouwen in ons als bestuurders. Trots zijn we op de mooie organisatie die er nu staat, één die klaar is voor de toekomst. Het gaat jullie allemaal goed! Bé Reinders en Jan Thale Haandrikman Raad van Bestuur Univé Oost

Kijk voor meer nieuws en updates op univeoost.nl!