Colofon

Het ledenmagazine 'Voor Elkaar' is een uitgave van Univé Oost. Wintereditie, nr. 2, december 2020

Uitgever Univé Oost: Het Eeftink 22, 7541 WH Enschede Hoofdredactie Claudia Mossel, Marre Groothuis Redactie Rachel Emsbroek, Tina Mrzljak, Tamara Kelderman

Concept, creatie en vormgeving Marre Groothuis, Claudia Mossel, Rachel Emsbroek, Tamara Kelderman

Tekst Claudia Mossel, Marre Groothuis, Rachel Emsbroek, Susanne Arts, Tamara Kelderman

Fotografie Barbara Trienen Video Boundless Media Aan dit nummer werken verder mee Gerda Ter Denge, Ingrid Visscher, Brian Sudmeijer, Mevr. Bonke, Mevr. Chan-Hong, Gerjan en Marianne Berenbroek, Anke en Niek pothoven.

Contact oost@unive.nl Met dank aan iedereen die aan dit magazine heeft meegewerkt.

© 2020. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Univé Oost. Univé Oost spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in dit magazine. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden noch Univé, noch de makers van dit magazine enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

Feedback

Bedankt voor het lezen van dit magazine. Wij zijn erg benieuwd wat je ervan vond. Zou je jouw ervaringen met ons willen delen? Op die manier kunnen we constant blijven vernieuwen en proberen we altijd relevant te zijn voor onze leden. Dankjewel!